Queensland UV Forecast

Extreme11.18Brisbane

Extreme UV, 11.18

Extreme11.67St George

Extreme UV, 11.67

Extreme12.06Charleville

Extreme UV, 12.06

Very high9.93Bundaberg

Very high UV, 9.93

Extreme11.72Rockhampton

Extreme UV, 11.72

Extreme13.35Mackay

Extreme UV, 13.35

Extreme13.8Townsville

Extreme UV, 13.8

Extreme14.28Cairns

Extreme UV, 14.28

Extreme12.29Weipa

Extreme UV, 12.29

Extreme13.45Mount Isa

Extreme UV, 13.45

Extreme13.11Longreach

Extreme UV, 13.11