Goldfields UV Forecast

Extreme12.5Eucla

Extreme UV, 12.5

Very high10.6Esperance

Very high UV, 10.6

Extreme13Leinster

Extreme UV, 13

Extreme12.1Kalgoorlie

Extreme UV, 12.1