Wimmera UV Forecast

High7.9Horsham

High UV, 7.9

High7.9Edenhope

High UV, 7.9

High7.9Stawell

High UV, 7.9

High7.9St Arnaud

High UV, 7.9

Very high8.1Hopetoun

Very high UV, 8.1

High7.9Warracknabeal

High UV, 7.9

Very high8Kaniva

Very high UV, 8