Wimmera UV Forecast

Extreme11.1Horsham

Extreme UV, 11.1

Very high10.9Edenhope

Very high UV, 10.9

Extreme11.1Stawell

Extreme UV, 11.1

Extreme11.2St Arnaud

Extreme UV, 11.2

Extreme11.5Hopetoun

Extreme UV, 11.5

Extreme11.2Warracknabeal

Extreme UV, 11.2

Extreme11.1Kaniva

Extreme UV, 11.1