Wimmera UV Forecast

High6.4Horsham

High UV, 6.4

High6.2Edenhope

High UV, 6.2

High6.3Stawell

High UV, 6.3

High6.4St Arnaud

High UV, 6.4

High6.7Hopetoun

High UV, 6.7

High6.5Warracknabeal

High UV, 6.5

High6.5Kaniva

High UV, 6.5