Wimmera UV Forecast

Extreme11.3Horsham

Extreme UV, 11.3

Extreme11.4Edenhope

Extreme UV, 11.4

Extreme11.1Stawell

Extreme UV, 11.1

Very high10.7St Arnaud

Very high UV, 10.7

Very high10.9Hopetoun

Very high UV, 10.9

Extreme11.4Warracknabeal

Extreme UV, 11.4

Extreme11.5Kaniva

Extreme UV, 11.5