Wimmera UV Forecast

Very high9.9Horsham

Very high UV, 9.9

Very high9.6Edenhope

Very high UV, 9.6

Very high9.9Stawell

Very high UV, 9.9

Very high10St Arnaud

Very high UV, 10

Very high10.4Hopetoun

Very high UV, 10.4

Very high10.1Warracknabeal

Very high UV, 10.1

Very high10.1Kaniva

Very high UV, 10.1